Wanda FBK - Vantaan VPK

Tervetuloa Vantaan VPK:n kotisivuille.

Vantaan VPK on vanhin vapaaehtoinen palokunta Vantaalla. Palokunta on perustettu vuonna 1909. Palokunta on tehnyt sopimuksen Keski-Uudenmaan Pelastuslaitoksen kanssa sammutus- ja pelastustoimintaan osallistumisesta. Sammutus- ja pelastustoiminan lisäksi palokunnalla on aktiivinen nuoriso-osasto, joka tekee arvokasta nuorisotyötä. Palokunnan veteraaniosasto puolestaan vaalii palokuntatoiminnan historiaa.

Olemme tehneet toiminnastamme esittelyvideon. Videoon voit tutustua linkistä https://youtu.be/c_g4zDpRgZk

Hätätilanteessa soita 112
Wanda FBK - Vantaan VPK

Hälytysosasto

Hälytysosasto on palokunnan osasto, joka vastaa omalta osaltaan Keski-Uudemaan pelastuslaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen velvotteista. Osastoon kuuluu 18 – 62 vuotiaat sammutustyökurssin käyneet palokunnan jäsenet. Osasto on hälytettävissä 24 tuntia päivässä, 7 päivää viikossa, 365 päivää vuodessa. Vastaamme hälytykseen keskimäärin n.12 minuutissa.

Operatiivisen toiminnan lisäksi sen tärkein tehtävä on turvallisuuden sekä yhteistoiminnan kehittäminen ja toteuttaminen. Kaikkia meitä yhdistää myös halu vapaaehtoisesti parantaa yleistä turvallisuutta sekä auttaa hädässä olevia

Harjoitukset

Harjoittelemme tiistaisin klo 18.00. Harjoituksiimme sisältyy mm. sammuttamista, pelastamista, ensiapua, väestönsuojelua, toimintaa onnettomuuksissa sekä johtamista eri tilanteissa. Harjoitusten tarkoituksena on ylläpitää taitoja, joita hälytystehtävillä tarvitaan. Lisäksi pidämme säännöllisesti lihaskuntotestejä, oulunmallin mukaisia testejä sekä kylmä- ja lämminsavusukellusharjoituksia

Jokainen Vantaan VPK:n hälytysosastoon kuuluva jäsen käy sisäasiainministeriön vaatimusten mukaiset, UPL:n järjestämät perus- ja täydennyskurssit. Vantaan VPK:n koulutuspäällikkö koordinoi hälytysosaston jäsenten koulutuksen.

Tärkeimmät kurssit

Sammutustyökurssi antaa perustiedot sammutustyöstä. Sammutustyökurssin käyneestä käytetään nimitystä nuorempi sammutusmies. Palokuntien ensiapukurssi antaa valmiudet toimia ensiaputilanteissa. Savusukelluskurssi antaa oikeuden savusukeltaa suljetussa tilassa. Savusukeltajat suorittavat vuosittain toimintakykytestin (ns. Oulunmallin mukaisesti) sekä kahden vuoden välein lihaskuntotestin Sisäasianministeriön Pelastussukellusohjeen mukaisesti.

Liity mukaan

Nuoriso-osasto

Vantaan VPK:n nuoriso-osasto on toiminut tauotta tähän päivään asti vuodesta 1967. Osastossa on tällä hetkellä noin 15 nuorta, kaikki iältään 10 – 17 -vuotiaita. Palokunta haluaa tarjota nuorille ainutlaatuisen mahdollisuuden viettää laadukkaita hetkiä mukavan toiminnan ja kavereiden kanssa.

Harjoitukset

Nuoriso-osaston harjoitukset ovat tiistaisin klo 18 alkaen ja harjoituksiin lähdetään VPK:n toimitiloista. Tiistaisin harjoitellaan kouluttajien johdolla ensiapua, pelastamista, toimintaa onnettomuuksissa ja tulipaloissa, alkusammutusta, hätäilmoituksen tekoa ja ennen kaikkea toimintaa yhdessä muiden nuorten kanssa, sekä paljon muuta.

Kilpailutoiminta

Nuoriso-osasto osallistuu vuosittaisin erilaisiin kilpailuihin, joita alueella järjestetään. Kilpailuissa on mukana myös muiden palokuntien jäseniä, joten nuoret pääsevät tutustumaan muihin palokuntanuoriin. Vuosi huipentuu palkintojenjakotilaisuuteen, jossa aktiiviset ja hyvin pärjänneet nuoret palkitaan ja julkistetaan myös vuosikilpailun voittaja, eli Vantaan alueen parhaiten kilpailuissa pärjännyt nuoriso-osasto.

Tavoitteet

Nuoriso-osaston tavoitteena on antaa nuorille taito ja halu toimia oikein, kun itselle tai lähimmäiselle on tapahtunut onnettomuus, sekä olla mukana nuorten kasvatuksessa niin, että nuorista kasvaisi vastuuntuntoisia kansalaisia, jotka osaavat ottaa muut huomioon ja toimia ryhmässä. Keskimäärin kaksi kolmasosaa nuorista jatkaa harrastusta hälytysosastossa, kun täyttävät 18 vuotta. Nuorilla on mahdollisuus osallistua 16 vuoden iässä sammutusmiesharjoittelijoina hälytysosaston harjoituksiin.

Kouluttajat

Nuoriso-osaston kouluttajat ovat perehtyneet nuorten kouluttamiseen ja kasvatukseen erilaisilla kursseilla, lisäksi osalla kouluttajista on ammatillista koulutusta toimia nuorten parissa. Kouluttajat tuottavat koulutusta nuoriso-osastolle yhdessä laadittujen tavoitteiden mukaisesti.

Historia

Palokunnalla on museopaloasema Vantaankoskella Kuninkaantie 37. Museopaloasema on rakennettu 1909 ja peruskorjattu vuonna 2008.

Lisäksi palokunnalla on käytössä Museopaloauto, Mercedes-Benz LF 322 4×2, joka on käyttöönotettu 21.8.1963.

Historia

Yhteystiedot

Vantaan vapaaehtoinen palokunta ry

Vanda frivilliga brandkår rf

Martinkyläntie 3, 01670 VANTAA

Hallituksen puheenjohtaja, Teemu Laukkanen, 050 562 6963

Palokunnan päällikkö, Mikael Katajainen, 044 020 5949

Palokunnan varapäällikkö, Jussi Snellman, 040 7753 112

Nuoriso-osastonjohtaja, Theo Päkki, 0400 320 577

paloasema@vantaanvpk.fi